Луганскгормаш
  

Зміст інформації, що надається на веб-сторінці ПАТ «ЛУГАНСЬКГІРМАШ» 1. Статут Товариства;

 2. Зміни №1 до Статуту;

 3. Положення про загальні збори;

 4. Положення про Наглядову раду;

 5. Положення про Правління;

 6. Зміни №1 до Положення про Правління;

 7. Положення про Ревізійну комісію;

 8. Протоколи загальних зборів;

 9. Висновки Ревізійної комісії;

 10. Аудиторський висновок;

 11. Річна фінансова звітність;

 12. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

 13. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;

 14. Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій;
 15.  
 16. Особлива інформація про Товариство згідно вимогам законодавства;

 17. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства;

 18. Інші повідомлення;

 19. Інша інформація, передбачена законодавством,статутом внутрішніми нормативними документами, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, правління;

 20. Протоколи наглядової ради;

 21. Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
  ПАТ "Луганськгірмаш" не приймалися принципи корпоративного управління. Товариство проводить свою діяльність керуючись типовими принципами корпоративного управління рекомендованими НКЦПФР

 22. Перелік афілійованих осіб товариства з зазначенням кількості, типу або клачу належних їм акцій;
  У ПАТ "Луганськгірмаш" афілійованих осіб не має


 


  

}   Главная   }   О нас   }    Информация   }    Продукция   }    Заказать    }    Контакты
© 2007-2011 «Луганскгормаш» — ПАО "Луганский завод горного машиностроения"Создание и поддержка сайта — Укринтернет  |  СтатистикаСтатистика посещений сайта
Золотой рейтинг сайтов - Луганск и Луганская область